Biển báo cấm

Thứ ba - 25/08/2020 05:16 | : 464
Biển báo cấm

Cấm xe công nông

Số hiệu: 140

Để báo đường cấm công nông.


139 - Cấm đi thẳng và rẽ phải

Cấm đi thẳng và rẽ phải

Số hiệu: 139

Biểu thị đường qua nút giao cấm tất cả các loại xe đi thẳng và rẽ phải; biển đặt ở vị trí ngay trước nút giao. Nếu có quy định cấm về thời gian hoặc loại xe thì sử dụng biển báo phụ thời gian hoặc hình vẽ loại xe cấm.


138 - Cấm đi thẳng và rẽ trái

Cấm đi thẳng và rẽ trái

Số hiệu: 138

Biểu thị đường qua nút giao cấm tất cả các loại xe đi thẳng và rẽ trái; biển đặt ở vị trí ngay trước nút giao. Nếu có quy định cấm về thời gian hoặc loại xe thì sử dụng biển báo phụ thời gian hoặc hình vẽ loại xe cấm.


137 - Cấm rẽ trái và rẽ phải

Cấm rẽ trái và rẽ phải

Số hiệu: 137

Các ngả đường phía trước cấm tất cả các lại xe rẽ trái hay rẽ phải. Biển được đặt ở vị trí ngay trước nút giao của đường cấm rẽ phải hay rẽ trái. Nếu có quy định cấm về thời gian hoặc loại xe thì sử dụng biển báo phụ thời gian hoặc hình vẽ loại xe cấm.


136 - Cấm đi thẳng

Cấm đi thẳng

Số hiệu: 136

Đường ở phía trước cấm tất cả các loại xe đi thẳng. Biển được đặt ở vị trí ngay trước nút giao của đường cấm đi thẳng. Nếu có quy định cắm về thời gian và loại xe thì sử dụng biển báo phụ thời gian hoặc hình vẽ loại xe cấm.


135 - Hết tất cả các lệnh cấm

Hết tất cả các lệnh cấm

Số hiệu: 135

Báo hết đoạn đường mà nhiều biển báo cấm cùng hết hiệu lực. Biển có giá trị báo cho người lái xe biết hiệu lực của biển số 121 và nhiều biển cấm khác từ biển số 125 đến biển số 131 (a,b,c) được đặt trước đó cùng hết tác dụng.


134 - Hết hạn chế tốc độ tối đa

Hết hạn chế tốc độ tối đa

Số hiệu: 134

Báo hết đoạn đường hạn chế tốc độ tối đa. Biển có giá trị báo cho người lái xe biết hiệu lực của biển số 127 hết tác dụng. Kể từ biển này, các xe được phép chạy với tốc độ tối đa đã quy định trong luật đường đường bộ.


133 - Hết cấm vượt

Hết cấm vượt

Số hiệu: 133

Báo hết đoạn đường cấm vượt. Biển có tác dụng báo cho người lái xe biết hiệu lực của các biển số 125 và biển số 126 hết tác dụng. Các xe cơ giới được phép vượt nhau nhưng phải theo quy định về điều kiện cho phép vượt nhau.


132 - Nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp

Nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp

Số hiệu: 132

Báo các loại xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu tiên theo quy định khi thấy biển số 132 phải nhường đường cho các loại xe cơ giới đang đi theo hướng ngược lại qua các đoạn đường hẹp hoặc cầu hẹp.


131c - Cấm đỗ xe

Cấm đỗ xe

Số hiệu: 131c

Biển số 131c có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới đỗ ở phía đường có đặt biển vào những ngày chẵn.


131b - Cấm đỗ xe

Cấm đỗ xe

Số hiệu: 131b

Biển số 131b có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới đỗ ở phía đường có đặt biển vào những ngày lẻ.


131a - Cấm đỗ xe

Cấm đỗ xe

Số hiệu: 131a

Biển số 131a có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới đỗ ở phía đường có đặt biển.


130 - Cấm dừng xe và đỗ xe

Cấm dừng xe và đỗ xe

Số hiệu: 130

Để báo nơi cấm dừng xe và đỗ xe. Biển có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới dừng và đỗ ở phía đường có đặt biển trừ các xe được ưu tiên theo quy định. Đối với các loại xe ôtô buýt, tắc xi chạy theo hành trình quy định được hướng dẫn vị trí dừng thích hợp.


129 - Kiểm tra

Kiểm tra

Số hiệu: 129

Để báo nơi đặt trạm kiểm tra; các loại phương tiện vận tải qua đó phải dừng lại để làm thủ tục kiểm tra, kiểm soát theo quy định.


128 - Cấm sử dụng còi

Cấm sử dụng còi

Số hiệu: 128

Báo cấm các loại xe cơ giới sử dụng còi. Chiều dài có hiệu lực của biển cấm bóp còi được báo bằng biển số 501 "Phạm vi tác dụng của biển" đặt dưới biển chính (hoặc từ vị trí đặt biển đến vị trí đặt biển số 135 "Hết tất cả các lệnh cấm" nếu đồng thời có nhiều biển cấm khác hết tác dụng).


127 - Tốc độ tối đa cho phép

Tốc độ tối đa cho phép

Số hiệu: 127

Để báo tốc độ tối đa cho phép các xe cơ giới chạy. Biển có hiệu lực cấm tất cả các loại xe cơ giới chạy với tốc độ tối đa vượt quá trị số ghi trên biển trừ các xe được ưu tiên theo quy định.


126 - Cấm ôtô tải vượt

Cấm ôtô tải vượt

Số hiệu: 126

Báo cấm các loại ôtô tải vượt xe cơ giới khác.Biển có hiệu lực cấm tất cả các loại ôtô tải có trọng lượng lớn nhất cho phép bao gồm trọng lượng xe và hàng) trên 3,5Tấn kể cả các xe được ưu tiên theo quy định vượt xe cơ giới khác. Được phép vượt môtô hai bánh, xe gắn máy.


125 - Cấm vượt

Cấm vượt

Số hiệu: 125

Báo cấm các loại xe cơ giới vượt nhau.Biển có hiệu lực cấm tất cả các loại xe cơ giới vượt nhau kể cả xe được ưu tiên theo quy định. Được phép vượt xe môtô 2 bánh, xe gắn máy. Biển hết hiệu lực cấm khi có biển số 133 "Hết cấm vượt" hoặc đến vị trí đặt biển số 135 "Hết tất cả các lệnh cấm" nếu đồng thời có nhiều biển cấm khác hết tác dụng.


124b - Cấm ôtô quay đầu xe

Cấm ôtô quay đầu xe

Số hiệu: 124b

Báo cấm xe ôtô quay đầu (theo kiểu chữ U)


124a - Cấm quay xe

Cấm quay xe

Số hiệu: 124a

Báo cấm các loại xe quay đầu (theo kiểu chữ U.


123a - Cấm rẽ trái

Cấm rẽ trái

Số hiệu: 123a

Báo cấm rẽ trái (theo hướng mũi tên chỉ) ở những vị trí đường giao nhau. Biển có hiệu lực cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) rẽ sang phía trái trừ các xe được ưu tiên theo quy định.


121 - Cự ly tối thiểu giữa hai xe

Cự ly tối thiểu giữa hai xe

Số hiệu: 121

Báo xe ôtô phải đi cách nhau một khoảng tối thiểu. Số ghi trên biển cho biết khoảng cách tối thiểu tính bằng mét. Biển có hiệu lực cấm các xe ôtô kể cả xe được ưu tiên theo quy định không được đi cách nhau một cự ly nhỏ hơn trị số ghi trên biển báo.


123b - Cấm rẽ phải

Cấm rẽ phải

Số hiệu: 123b

Báo cấm rẽ phải (theo hướng mũi tên chỉ) ở những vị trí đường giao nhau. Biển có hiệu lực cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) rẽ sang phía phải trừ các xe được ưu tiên theo quy định


122 - Dừng lại

Dừng lại

Số hiệu: 122

Báo các xe (cơ giới và thô sơ) dừng lại


120 - Hạn chế chiều dài ôtô, máy kéo kéo moóc hoặc sơ mi rơ moóc

Hạn chế chiều dài ôtô, máy kéo kéo moóc hoặc sơ mi rơ moóc

Số hiệu: 120

Báo đường cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) kéo theo moóc kể cả ôtô sơ mi rơ moóc và các loại xe được ưu tiên kéo moóc theo luật lệ nhà nước quy định, có độ dài toàn bộ kể cả xe, moóc và hàng lớn hơn trị số ghi trên biển đi qua.


119 - Hạn chế chiều dài ôtô

Hạn chế chiều dài ôtô

Số hiệu: 119

Báo đường cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu tiên theo quy định, có độ dài toàn bộ kể cả xe và hàng lớn hơn trị số ghi trên biển đi qua.


118 - Hạn chế chiều ngang

Hạn chế chiều ngang

Số hiệu: 118

Biển số 118 có hiệu lực cấm các xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu tiên theo quy định có chiều ngang (kể cả xe và hàng hóa) vượt quá trị số ghi trên biển không được đi qua.


117 - Hạn chế chiều cao

Hạn chế chiều cao

Số hiệu: 117

Biển số 117 có hiệu lực cấm các xe (cơ giới và thô sơ) có chiều cao vượt quá trị số ghi trên biển không được đi qua, kể cả các xe được ưu tiên theo quy đ ịnh (chiều cao tính từ mặt đường, mặt cầu đến điểm cao nhất của xe hoặc hàng.


116 - Hạn chế trọng lượng trên trục xe

Hạn chế trọng lượng trên trục xe

Số hiệu: 116

Báo đường cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu tiên theo quy định, có trọng lượng toàn bộ (cả xe và hàng) phân bổ trên một trục bất kỳ của xe vượt quá trị số ghi trên biển đi qua.


115 - Hạn chế trọng lượng xe

Hạn chế trọng lượng xe

Số hiệu: 115

Báo đường cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu tiên theo quy định, có trọng lượng toàn bộ (cả xe và hàng) vượt quá trị số ghi trên biển đi qua.


114 - Cấm xe súc vật kéo

Cấm xe súc vật kéo

Số hiệu: 114

Báo đường cấm súc vật vận tải hàng hóa hoặc hành khách dù kéo xe hay chở trên lưng đi qua.


112 - Cấm người đi bộ

Cấm người đi bộ

Số hiệu: 112

Cấm người đi bộ qua lại.


113 - Cấm xe người kéo, đẩy

Cấm xe người kéo, đẩy

Số hiệu: 113

Báo đường cấm xe thô sơ, chuyển động do người kéo, đẩy đi qua. Biển không có giá trị cấm những xe nôi của trẻ em và phương tiện chuyên dùng để đi lại của những người tàn tật.


111b - Cấm xe ba bánh loại có động cơ

Cấm xe ba bánh loại có động cơ

Số hiệu: 111b

Cấm xe ba bánh loại có động cơ(xe lam)


111d - Cấm xe ba bánh loại kh ng có động cơ

Cấm xe ba bánh loại kh ng có động cơ

Số hiệu: 111d

Cấm xe ba bánh loại không có động cơ


111c - Cấm xe ba bánh loại có động cơ

Cấm xe ba bánh loại có động cơ

Số hiệu: 111c

Cấm xe ba bánh loại có động cơ(xe lôi máy)


111a - Cấm xe gắn máy

Cấm xe gắn máy

Số hiệu: 111a

Để báo đường cấm xe gắn máy đi qua, phải đặt biển số 111a "Cấm xe gắn máy". Biển không có giá trị đối với xe đạp.


110b - Cấm xe đạp thồ

Cấm xe đạp thồ

Số hiệu: 110b

Báo đường cấm xe đạp thồ đi qua. Biển này không cấm người dắt loại xe này


109 - Cấm máy kéo

Cấm máy kéo

Số hiệu: 109

Báo đường cấm tất cả các loại máy kéo, kể cả máy kéo bánh hơi và bánh xích đi qua.


110a - Cấm đi xe đạp

Cấm đi xe đạp

Số hiệu: 110a

Báo đường cấm xe đạp đi qua. Biển không có giá trị cấm những người dắt xe đạp.


107 - Cấm ôtô khách và ôtô tải

Cấm ôtô khách và ôtô tải

Số hiệu: 107

Báo đường cấm ôtô chở khách và các loại ôtô tải kể cả các loại máy kéo và xe máy thi công chuyên dùng đi qua trừ các xe được ưu tiên theo quy định.


106c - Cấm xe chở hàng nguy hiểm

Cấm xe chở hàng nguy hiểm

Số hiệu: 106c

Báo đường cấm các xe chở hàng nguy hiểm.


106b - Cấm ôtô tải

Cấm ôtô tải

Số hiệu: 106b

Nếu trên biển quy định trọng tải - trọng lượng xe cộng hàng (chữ số tấn ghi bằng màu trắng trên hình vẽ xe) thì chỉ cấm những ôtô có tổng trọng lượng (trọng lượng xe cộng hàng) vượt quá con số đã quy định trên biển phải đặt biển số 106b. Biển có hiệu lực cấm đối với cả máy kéo và các xe máy chuyên dùng đi vào đoạn đường đặt biển.


106a - Cấm ôtô tải

Cấm ôtô tải

Số hiệu: 106a

Để báo đường cấm tất cả các loại ôtô chở hàng có trọng tải từ 1,5 tấn trở lên trừ các xe được ưu tiên theo quy định, phải đặt biển số 106a "Cấm ôtô tải". Biển có hiệu lực cấm đối với cả máy kéo và các xe máy chuyên dùng đi vào đoạn đường đặt biển


108 - Cấm ôtô, máy kéo kéo moóc hoặc sơ mi rơ moóc

Cấm ôtô, máy kéo kéo moóc hoặc sơ mi rơ moóc

Số hiệu: 108

Báo đường cấm tất cả các loại xe cơ giới kéo theo rơ-moóc kể cả môtô, máy kéo, ôtô khách kéo theo rơ-moóc đi qua, trừ loại ôtô sơ-mi rơ-moóc và các xe được ưu tiên (có kéo theo rơ-moóc) theo luật lệ nhà nước quy định.


105 - Cấm ôtô và môtô

Cấm ôtô và môtô

Số hiệu: 105

Đường cấm tất cả các loại xe cơ giới và môtô đi qua trừ xe gắn máy và các xe ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định.


103b - Cấm ô tô rẽ phải

Cấm ô tô rẽ phải

Số hiệu: 103b

Đường cấm tất cả các loại xe cơ giới kể cả môtô 3 bánh có thùng xe rẽ phải, trừ môtô hai bánh, xe gắn máy và các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước.


104 - Cấm môtô

Cấm môtô

Số hiệu: 104

Đường cấm tất cả các loại môtô đi qua, trừ các xe môtô được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định.


103a - Cấm ôtô

Cấm ôtô

Số hiệu: 103a

Đường cấm tất cả các loại xe cơ giới kể cả môtô 3 bánh có thùng đi qua, trừ môtô hai bánh, xe gắn máy và các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định.


102 - Cấm đi ngược chiều

Cấm đi ngược chiều

Số hiệu: 102

Đường cấm tất cả các loại xe (cơ giới và thô sơ) đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định.


103c - Cấm ô tô rẽ trái

Cấm ô tô rẽ trái

Số hiệu: 103c

Đường cấm tất cả các loại xe cơ giới kể cả môtô 3 bánh có thùng xe rẽ trái, trừ môtô hai bánh, xe gắn máy và các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước.


101 - Đường cấm

Đường cấm

Số hiệu: 101

Đường cấm tất cả các loại phương tiện (cơ giới và thô sơ) đi lại cả hai hướng, trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Cập nhật giá niêm yết và lăn bánh xe KIA Optima đầy đủ các phiên bản.

Cập nhật giá niêm yết và lăn bánh xe KIA Optima đầy đủ các phiên bản. KIA Optima là mẫu xe ô tô được nhiều khách hàng Việt Nam lựa chọn bởi những trang bị, tính năng cao cấp trong một tầm giá rất cạnh tranh trong phân...

Bạn đã biết rõ về luật khi lái xe ô tô tham gia giao thông?

Bạn đã biết rõ về luật khi lái xe ô tô tham gia giao thông? Không phải ai khi tham gia gao thông đều nắm rõ các quy định về luật giao thông đường bộ. kể cả những người đã có tấm bằng lái xe B2, C…

28 Lỗi Trừ Điểm Giấy Phép Lái Xe  Khi Vi Phạm Luật Giao Thông

28 Lỗi Trừ Điểm Giấy Phép Lái Xe Khi Vi Phạm Luật Giao Thông Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 123 phiên họp chính phủ chuyên chủ để xây dựng pháp luật tháng 8/2020 .Tại Nghị quyết này , Chính phủ thống nhất...

Hướng dẫn cách tính thuế, phí và giá lăn bánh của ô tô cũ, mới tại Việt Nam

Hướng dẫn cách tính thuế, phí và giá lăn bánh của ô tô cũ, mới tại Việt Nam Bên cạnh giá mua xe tại các đại lý, nhà phân phối, người sử dụng phải trả thêm một số khoản thuế, phí nhất định để xe lăn bánh được trên đường. Xe...

Bảng tính chi phí mua xe ô tô cũ và mới cập nhật năm 2020

Bảng tính chi phí mua xe ô tô cũ và mới cập nhật năm 2020 Mua xe ô tô mới hay mua ô tô đã qua sử dụng đều phải chi một khoản tiền không hề nhỏ, đó có thể là cả một sự tích góp nhiều năm. Vậy để có thể chọn...

TIN XEM NHIỀU
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây